Body legend

D/DE - DREADNOUGHT

- Horní Pas: 292mm
- Pas: 273mm
- Dolní Pas: 392mm
- Horní, dolní hloubka: 100–125mm
- Délka: 512mm

Crafter D/DE - DREADNOUGHT

GA/GAE - GRAND AUDITORIUM

- Horní Pas: 291mm
- Pas: 247mm
- Dolní Pas: 406mm
- Horní, dolní hloubka: 95–116mm
- Délka: 510mm

Crafter GA/GAE - GRAND AUDITORIUM

T/TC - ORCHESTRA MODEL

- Horní Pas: 290mm
- Pas: 241mm
- Dolní Pas: 378mm
- Horní, dolní hloubka: 90–110mm
- Délka: 492mm

Crafter T/TC - ORCHESTRA MODEL

J/JE - JUMBO

- Horní Pas: 315mm
- Pas: 261mm
- Dolní Pas: 430mm
- Horní, dolní hloubka: 100–126mm
- Délka: 527mm

Crafter J/JE - JUMBO

AGE - SMALL JUMBO

- Horní Pas: 288mm
- Pas: 257mm
- Dolní Pas: 399mm
- Horní, dolní hloubka: 85–96mm
- Délka: 510mm

Crafter AGE - SMALL JUMBO

JM - SOUTHERN JUMBO

- Horní Pas: 280mm
- Pas: 273mm
- Dolní Pas: 403mm
- Horní, dolní hloubka: 100–126mm
- Délka: 513mm

Crafter JM - SOUTHERN JUMBO

BA - BASS

- Horní Pas: 290mm
- Pas: 228mm
- Dolní Pas: 385mm
- Horní, dolní hloubka: 86–97mm
- Délka: 489mm

Crafter BA - BASS

TRV - TRAVEL GUITAR

- Horní Pas: 246mm
- Pas: 205mm
- Dolní Pas: 330mm
- Horní, dolní hloubka: 80–90mm
- Délka: 415mm

Crafter TRV - TRAVEL GUITAR