Body legend

D/DE - DREADNOUGHT

 • Horní Pas: 292mm
 • Pas: 273mm
 • Dolní Pas: 392mm
 • Horní, dolní hloubka: 100–125mm
 • Délka: 512mm
Crafter D/DE - DREADNOUGHT

GA/GAE - GRAND AUDITORIUM

 • Horní Pas: 291mm
 • Pas: 247mm
 • Dolní Pas: 406mm
 • Horní, dolní hloubka: 95–116mm
 • Délka: 510mm
Crafter GA/GAE - GRAND AUDITORIUM

T/TC - ORCHESTRA MODEL

 • Horní Pas: 290mm
 • Pas: 241mm
 • Dolní Pas: 378mm
 • Horní, dolní hloubka: 90–110mm
 • Délka: 492mm
Crafter T/TC - ORCHESTRA MODEL

J/JE - JUMBO

 • Horní Pas: 315mm
 • Pas: 261mm
 • Dolní Pas: 430mm
 • Horní, dolní hloubka: 100–126mm
 • Délka: 527mm
Crafter J/JE - JUMBO

AGE - SMALL JUMBO

 • Horní Pas: 288mm
 • Pas: 257mm
 • Dolní Pas: 399mm
 • Horní, dolní hloubka: 85–96mm
 • Délka: 510mm
Crafter AGE - SMALL JUMBO

JM - SOUTHERN JUMBO

 • Horní Pas: 280mm
 • Pas: 273mm
 • Dolní Pas: 403mm
 • Horní, dolní hloubka: 100–126mm
 • Délka: 513mm
Crafter JM - SOUTHERN JUMBO

BA - BASS

 • Horní Pas: 290mm
 • Pas: 228mm
 • Dolní Pas: 385mm
 • Horní, dolní hloubka: 86–97mm
 • Délka: 489mm
Crafter BA - BASS

TRV - TRAVEL GUITAR

 • Horní Pas: 246mm
 • Pas: 205mm
 • Dolní Pas: 330mm
 • Horní, dolní hloubka: 80–90mm
 • Délka: 415mm
Crafter TRV - TRAVEL GUITAR